ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 56 , ΑΘΗΝΑ, 10560

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 56 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΣΥΝ. Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 996858644
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152072901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-09-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-09-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ANAPTYXI SYNERGASIAS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 56
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός Παραγωγικά: Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η παραγωγή .μεταποίηση, εμπορία και παροχή υπηρεσιών των παρακάτω αναφερόμενων προϊόντων - υπηρεσιών 1. Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΚΑΔ 46) 2. Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης (ΚΑΔ 46.1) 3. Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (ΚΑΔ 47) 4. Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (ΚΑΔ 49) 5. Πλωτές μεταφορές (ΚΑΔ 50) 6. Αεροπορικές μεταφορές (ΚΑΔ 51) 7. Καταλύματα (ΚΑΔ 55) 8. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (ΚΑΔ 56) 9. Εκδοτικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 58) 10. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59) 11. Τηλεπικοινωνίες (ΚΑΔ 61) 12. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών , παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 62) 13. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (ΚΑΔ 63) 14. Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία(ΚΑΔ 64) 15. Ασφαλιστικά, αντασφαλίστηκα και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΚΑΔ 65) 16. Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 66) 17. Διαχείριση ακίνητής περιουσίας (ΚΑΔ 68) 18. Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 69) 19. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70) 20. Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΚΑΔ 71) 21. Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΚΑΔ 72) 22. Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΚΑΔ 73) 23. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 74) 24. Κτηνιατρικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 75) 25. Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (ΚΑΔ 77) 26. Δραστηριότητες απασχόλησης (ΚΑΔ 78) 27. Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες (ΚΑΔ 79) 1. Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας (ΚΑΔ 80) 2. Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (ΚΑΔ 81) 3. Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις (ΚΑΔ 82) 4. Εκπαίδευση (ΚΑΔ 85) 5. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας (ΚΑΔ 86) 6. Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος (ΚΑΔ 88) 7. Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση (ΚΑΔ 90) 8. Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 93) 9. Δραστηριότητες οργανώσεων (ΚΑΔ 94) 10. Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης (ΚΑΔ 95) 11. Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ΚΑΔ 96) 12. Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων (ΚΑΔ 99)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
70221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κύρια
46171000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ Δευτερεύουσα
46181000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46461000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46901000 ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Δευτερεύουσα
58293000 ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΑΙ (DOWNLOAD) ΑΠΟ ΤΟ INTERNET Δευτερεύουσα
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
66121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ Δευτερεύουσα
69202000 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
69203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
70222000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
72193000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Δευτερεύουσα
73201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
74901000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
78301000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
82301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
82911000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
85521000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
86231900 ΑΛΛΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
86901000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ Δευτερεύουσα
96091000 ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Σύνδεση