ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΡΟΜΒΗΣ 17 , ΑΘΗΝΑ, 10560

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


ΡΟΜΒΗΣ 17 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 117411620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152129401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-09-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-10-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΛΑΡΟΓΛΟΥ
KALAROGLOU

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΡΟΜΒΗΣ 17
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ Ή ΑΡΓΥΡΟΧΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση