ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΥ 13 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΑΡΟΥ 13 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800686370
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136367201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-10-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-10-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΡΟΥ 13
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1)Η παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού πράκτορα, σύμφωνα με τον Νόμο, δια της άσκησης της δραστηριότητας της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 2)Η παροχή υπηρεσιών συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, σύμφωνα με τον Νόμο, δια της άσκησης της δραστηριότητας της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων μέσω ομάδας ασφαλιστικών πρακτόρων, τους οποίους επιλέγει και προτείνει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για συνεργασία και στη συνέχεια εκπαιδεύει και επιβλέπει το έργο τους, με σκοπό να διασφαλίσει την εκ μέρους τους εφαρμογή των σχετικών με τη διανομή πολιτικών και διαδικασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται, χωρίς να συμβάλλεται ίδια με αυτούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση