Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GK MASTER CONSULTING Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801852012
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164560901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800906788
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144640301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΚΟΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 138273698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131047001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Auto Μπέσικος Εμπορία Αυτοκινήτων Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800530977
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127771301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 999337186
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5558901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94328889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000914001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 94256484
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006097501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-1989
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση