ΛΗΔΑ ΖΑΚΛΙΝ ΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΟΡΥΤΣΑΣ 10 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343

ΛΗΔΑ ΖΑΚΛΙΝ ΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΚΟΡΥΤΣΑΣ 10 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114064010
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152786601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-11-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-11-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TILLY MINT

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 10
  Πόλη:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΔΚΑ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση