ΛΟΞΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

ΚΕΧΑΓΙΑ 19Α , ΦΙΛΟΘΕΗ, 15237

ΛΟΞΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ


ΚΕΧΑΓΙΑ 19Α , ΦΙΛΟΘΕΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094458045
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2533201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-06-1997
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-06-1997
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΡΟΝΟΣ
KRONOS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΕΧΑΓΙΑ 19Α
  Πόλη:
ΦΙΛΟΘΕΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΦΙΛΟΘΕΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

α. Η ίδρυση βιομηχανίας παραγωγής, επεξεργασίας και κοπής χάρτου, υλικών γραφικών τεχνών και συναφών ειδών. β. Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χάρτου, υλικών γραφικών τεχνών, πρώτων και βοηθητικών αυτών υλών, καθώς και κάθε άλλων παρεμφερών ειδών. γ. Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων ή εταιρειών του εσωτερικού και εξωτερικού, με όμοιους και παρεμφερείς με την εταιρεία σκοπούς, καθώς και η συνεργασία μαζί τους για ίδρυση νέων ή συνεκμετάλλευση υφισταμένων ή ιδρυομένων ομοίων ή παρεμφερών με τους σκοπούς της εταιρείας επιχειρήσεων. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της η εταιρεία μπορεί ενδεικτικά να απορροφά επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες ή να μετάσχει σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις προσωπικής ή εταιρικής μορφής, να εξαγοράζει μέρος ή το σύνολο των εταιρειών ή εκμεταλλεύσεων του ίδιου ή παρεμφερούς σκοπού και, τέλος, να ιδρύει καταστήματα, υποκαταστήματα ή θυγατρικές εταιρείες ή κοινοπραξίες ή να συμμετάσχει σε άλλες εταιρείες στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση