ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΟΥ 20 , ΑΘΗΝΑ, 15773

ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΓΡΑΜΜΟΥ 20 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042663196
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153025601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-12-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-12-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΡΑΜΜΟΥ 20
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση