ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 96 , ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, 15125

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Ε.Ε.


ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 96 , ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801270301
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153159101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-12-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-12-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 96
  Πόλη:
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας θα είναι: 1) η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικών και Οικονομικών στην Εκπόνηση μελετών ή/ και η Εκπόνηση Μελετών που έχουν σχέση με την ανάπτυξη Φωτοβολταϊκών Πάρκων/ έργων και άλλων ΑΠΕ. 2) Υπηρεσίες παροχής συμβούλων μηχανικού 3) Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού 4) η Κατασκευή, Εγκατάσταση, Λειτουργία, Επέκταση και Εκμετάλλευση Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ιδίως φωτοβολταϊκών και άλλων ήπιας μορφής εγκαταστάσεις), κυρίως με την Εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), 5) η Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας, 6) Καλλιέργεια άλλων λαχανικών πού φέρουν καρπούς π.δ.κ.α. 7) Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών και φρούτων . 8) Μελέτες Γεωργικές (Γεωργοοικονομικές - Γεωργοτεχνικές, Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργοκτηνοτροφικού Προγραμματισμού, Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων) 9) Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. 10) 46.14.13 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. 11) 58.19.19 Έκδοση άλλου έντυπου υλικού 12) 58.29.29 Έκδοση άλλων λογισμικών εφαρμογών, που διαθέτονται σε συσκευασία 13) 62.09.20 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 14) 63.12.10 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (webportals) 15) 70.22.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 16) 70.22.12 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 17) 70.22.14 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 18) 70.22.15 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 19) 70.22.16 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης 20) 70.22.17 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 21) 70.22.20 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 22) 70.22.30 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 23) 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 24) 72.19.12 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών 25) 72.19.29.04 Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική 26) 72.19.29.09 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες 27) 74.90.19 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. 28) 82.30.11 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων 29) 85.59.13.01 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 30) 85.59.19.05 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 31) 85.59.19.06 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση