Ε.Φ. ΓΚΡΕΚΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 14 , ΠΑΛΛΗΝΗ, 15351

Ε.Φ. ΓΚΡΕΚΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 14 , ΠΑΛΛΗΝΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801274176
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153257301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-12-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 19-12-2019
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

E.F. GRECA INTERNATIONAL TRANSPORTS IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 14
  Πόλη:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Υπηρεσίες Διαμεταφοράς εμπορευμάτων (ΚΑΔ 52.29.19.02). (Πάσης φύσεως φορτώσεις εμπορευμάτων, Αεροπορικώς, Ατμοπλοϊκώς, Σιδηροδρομικώς, ή με άλλο μέσον). Ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων (Courier) (ΚΑΔ 53.20.11.01). (Συγκέντρωση, Συσκευασία, και Ταξινόμηση, μικροδεμάτων , εγγράφων, και αντικειμένων επειγούσης διαβίβασης στην Ελλάδα και στην Αλλοδαπή). Υπηρεσίες Αποθήκευσης & Μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, (Logistic). (ΚΑΔ 52.29.19.03). Υπηρεσίες Πρακτόρευσης Εναέριων Μεταφορών, ( ΚΑΔ 52.29.19.06). (Έκδοση Αεροπορικών φορτωτικών, για λογαριασμό Αεροπορικών Εταιρειών). Υπηρεσίες Αποστολής Εμπορευμάτων (ΚΑΔ 52.29.20.01). Υπηρεσίες Εκτελωνιστή ή Διασάφιστή (ΚΑΔ 70.22.12.08). (Πάσης φύσεως Εκτελωνιστικές εργασίες, σε ολόκληρη την Ελλάδα Και γενικότερα, Κάθε εργασία και υπηρεσία, που έχει σχέση με τα ανωτέρω περιγραφόμενα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση