Βρέθηκαν 111 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BARON AIR Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802330336
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174453101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MODUS LOGISTICS MANAGEMENT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802187005
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171709601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

NAVAL GROUP HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802090999
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169752601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801271856
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153203201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASBIS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801967454
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167226601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN LOGISTICS BUILDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801965031
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167178601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HELLENIC FINE FOODS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801914412
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165703301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΡΙΜ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801817138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163902901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση