ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Η ΑΛΟΗ Ε.Ε.

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 44 , ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 16777

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Η ΑΛΟΗ Ε.Ε.


ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 44 , ΕΛΛΗΝΙΚΟ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801287934
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153581801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-01-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-01-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 44
  Πόλη:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση και λειτουργία του φαρμακείου με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Η ΑΛΟΗ Ο.Ε.», το οποίο λειτουργεί στο εταιρικό κατάστημα στη Δημοτική Ενότητα Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού – Αργυρουπόλεως της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής επί της οδού Βοσπόρου και Αγίας Παρασκευής αρ. 44, και ιδιαίτερα η πώληση στο κοινό ελεύθερα ή μετά από ιατρικές συνταγές φαρμάκων, παραφαρμακευτικών ειδών, συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών, ειδών προσωπικής υγιεινής, ορθοπεδικών ειδών, ανατομικών υποδημάτων, ιατρικών μηχανημάτων, ομοιοπαθητικών, βρεφικών ειδών γαλάτων και τροφών, υγειονομικού υλικού, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και διαιτητικών σκευασμάτων ειδικής διατροφής. Επίσης η παρασκευή οιωνδήποτε φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, γαληνικών φαρμάκων και ομοιοπαθητικών, και η πώληση τους, η εισαγωγή φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών ειδών και η εμπορία αυτών, η πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων, τα οποία φυλάσσονται και πωλούνται σε ιδιαίτερη προθήκη με σχετική ευκρινή αναγραφή, και γενικά η άσκηση κάθε εργασίας που επιτρέπεται από τους Νόμους που διέπουν τα φαρμακεία, από άλλες ειδικές διατάξεις και τον Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας. Τέλος, η εταιρεία, για την επίτευξη των άνω σκοπών της, δύναται να λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα φαρμακείου στο διαδίκτυο, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 4316/2014 και της εκάστοτε ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας και δεοντολογίας, καθώς και να πωλεί εξ αποστάσεως στο κοινό, μέσω των υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας, τα επιτρεπόμενα είδη, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φαρμακευτικής νομοθεσίας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση