Βρέθηκαν 41 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΠΝΑΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 166064702
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171119801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PETBABA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801807213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163708601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801554948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159045101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KROUP MED Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801420006
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156423801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 071246955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155067701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGON COMPANY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801341457
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154744701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GK MEDICAL PLAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801312310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154144501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NS MED Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801312449
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154146101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Η ΑΛΟΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801287934
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153581801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Π.Κ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801276888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153324901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση