Βρέθηκαν 23 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ALLEGENE PHARMALABS CDMO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802249860
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172970801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRINDEKS KALCEKS ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802188192
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171729301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLAMS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801621258
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160289401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Η ΑΛΟΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801287934
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153581801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Π.Κ.ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801276888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153324901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IDNA GENOMICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801242191
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152515201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΑΝΑΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997086650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151639401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DRP OMONOIA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800787076
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140913401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ - ΚΙΟΥΣΗΣ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800742704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139230001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE OUTLET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800596468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131375901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση