(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)SKY TOWER REAL ESTATE ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 49Α , ΑΘΗΝΑ, 10682

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)SKY TOWER REAL ESTATE ΜΕΣΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 49Α , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801297282
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153798101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-02-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-02-2020
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

1.CHECK IN - HOSPITALITY 2.SKY TOWER REAL ESTATE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 49Α
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι οι δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης, άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, άλλες υπηρεσίες διαφήμισης, δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τουριστικά θέματα, υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων, η παροχή υπηρεσιών κρατήσεων για καταλύματα , η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μάρκετινγκ καθώς και η παροχή υπηρεσιών μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση