Βρέθηκαν 65 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MG MANAGER COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997199761
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139640801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARKMIKE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802117537
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170297001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)PRIMA ORA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801571411
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159344701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2021
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΛΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 114755668
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116255801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

NEPTUNEWATERWORLD Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801439504
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156864701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SENS CREATION Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801423113
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156488801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NS MED Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801312449
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154146101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΙΟΡΓΚΙ ΕΜΠΡΑΛΙΤΖΕ ΤΟΥ ΡΑΖΝΤΕΝ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 119381495
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153316601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση