ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 , ΑΘΗΝΑ, 11526

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ


Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 997126246
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136678301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-11-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-11-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΣΕ Α.Δ. 751
KOINOPRAXIA ERGOSE A.D. 751

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Κοινοπραξίας είναι, αποκλειστικά και μόνο, η εκτέλεση του Έργου: «Ολοκλήρωση αναβάθμισης διπλής ηλεκτροκινούμενης σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Πειραιά - έξοδος Σ.Σ. Αθηνών» (Α.Δ. 751), (εφεξής το «Έργο») με τις τυχόν πρόσθετες, κατ' επέκταση εργασίες που αφορούν το Έργο και θα ανατεθούν από τον Κύριο του Έργου στην Κοινοπραξία και μέχρι πλήρους αποπεράτωσης αυτού


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση