ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΥΠΡΟΥ 85 , ΒΥΡΩΝΑΣ, 16232

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ


ΚΥΠΡΟΥ 85 , ΒΥΡΩΝΑΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 071246955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155067701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-06-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-06-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GM MEDIPOINT

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΥΠΡΟΥ 85
  Πόλη:
ΒΥΡΩΝΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΥΡΩΝΑΣ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση