ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 50 , 15354

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 159117678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155267001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-07-2019
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-06-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GIOULOS CLIMA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 50
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση