Βρέθηκαν 121 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Δ. ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801822020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163990601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PSM POWER SERVICES AND FACILITIESMANAGEMENT Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801223698
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152121501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 117983658
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161899701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801224947
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152146101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.& Κ.& Ζ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801489544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157864201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VASIL ABDIAJ ΤΟΥ ALI


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 063092280
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155936301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση