ΤΠΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΣ 30 , ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 13231

ΤΠΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΕΛΛΗΣ 30 , ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801371831
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155384401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-07-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-07-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΤΠΣ ΕΕ
TPS LP

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛΛΗΣ 30
  Πόλη:
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΛΠ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ), ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση