Βρέθηκαν 258 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SC ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802308526
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174069401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DEXIA CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802276120
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173460001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802248549
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172947801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802236133
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172701701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CASTLEGATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802172329
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171425401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLINICAL TRIAL MANAGEMENT COMPANY Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802169640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171370501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORVERS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802148981
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170936801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FINANCEPLICITY Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802107532
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170092101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802060725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169148101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POSEIDON REAL ESTATE VI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802062073
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169174801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση