Βρέθηκαν 40 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CAPITAL ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802321002
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174274001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095725334
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2367501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EXECUTIVE AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801733300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162355801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FK Consulting Services Ανώνυμος Εταιρεία (ή Α.Ε.)


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800413889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121080001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DE.XO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801493281
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157931101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801382949
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155626301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΠΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801371831
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155384401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΟΜΕΤΙΟΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801331199
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154553501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΕΡΑΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801331206
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154553601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KnR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997938212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9491101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση