ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΣΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗ 27 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15773

ΜΑΡΙΑ ΣΥΡΕΣΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΜΟΥΡΚΟΥΣΗ 27 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147381081
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155500801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-06-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-07-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗ 27
  Πόλη:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση