ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 12 , ΑΘΗΝΑ, 10564

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 12 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095697773
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3158101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-07-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-07-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ Μ.Α.Ε.
AKOUSTICA MEDICA S.A.
AKOUSTIKA MENTIKA M.A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 12
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. H εμπορία ακουστικών βαρηκοΐας. 2. H εμπορία και η επισκευή ειδών και συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής και άλλων συσκευών που κρατιούνται στο χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας. 3. Η εμπορία και η επισκευή μερών και εξαρτημάτων των ανωτέρω αγαθών. 4. Η εμπορία και η επισκευή λοιπών ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. 5. Η αντιπροσώπευση και η εν γένει εμπορική συνεργασία κάθε μορφής με Ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που έχουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με αυτό της Εταιρείας. 6. Η διενέργεια κάθε άλλης πράξης και η άσκηση κάθε άλλης επιχείρησης σχετικής ή συναφούς ή παρεπόμενης και εξυπηρετικής προς τους ανωτέρω σκοπούς. 7. Η εμπορία ιατρικών ηλεκτρονικών ή ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για επαγγελματική χρήση. 8. Η επισκευή των ανωτέρω ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών. 9. Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και εκμετάλλευση γραφείων, αποθηκών και γενικά εγκαταστάσεων. 10. Η συμμετοχή και συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιαδήποτε νομική μορφή, με σκοπό τον ίδιο ή παραπλήσιο με αυτόν της Εταιρείας. B.- Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση