Βρέθηκαν 25 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

RAMMA DENTAL Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801925162
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166061101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS MEDICA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΝΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095697773
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3158101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΕΙΝ ΒΗΡΗΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801211208
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151833101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΒΙΤΑ ΜΕΝΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800931933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145217201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800894700
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144349501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΗΚΟΟΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800859906
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143216101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΛΓΑ ΔΡΟΓΟΥΤΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076413505
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5140101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΜΙΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147005180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132726001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση