Μ.ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 367 , Π. ΦΑΛΗΡΟ, 17564

Μ.ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 367 , Π. ΦΑΛΗΡΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801385221
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155673301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-07-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-07-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

THE LUXURY SHOP
SPANOS PREMIUM CARS
SPANOS LUXURY
SPANOS LUXURY CARS S.A.
M.SPANOS LUXURY CARS S.A.
M.SPANOS LUXURY CARS SA και SPANOS LUXURY CARS SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 367
  Πόλη:
Π. ΦΑΛΗΡΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι : 1.1. Οι εισαγωγές και εξαγωγές, το εμπόριο αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, εξαρτημάτων και των ανταλλακτικών αυτών οχημάτων κάθε τύπου, μηχανών και μηχανημάτων και η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων και εργοστασίων κατασκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών, καθώς και οι ενοικιάσεις, μισθώσεις κάθε μορφής αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων (βραχυχρόνιες, μακροχρόνιες ή leasing). 1.2. Η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών. 1.3. Οι εισαγωγές και εξαγωγές, εμπορία και τοποθέτηση κάθε είδους αξεσουάρ και ανταλλακτικών αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων κάθε τύπου. 1.4. Η μετατροπή και βελτίωση των μηχανικών συστημάτων και της εξωτερικής και εσωτερικής μορφής αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων κάθε τύπου. 1.5. Η συμμετοχή της ιδρυόμενης Ανωνύμου Εταιρείας σε υπάρχουσες ή μέλλουσες να συσταθούν οποιασδήποτε μορφής, συναφείς επιχειρήσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 1.6. Η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων, γραφείων, υποκαταστημάτων ή και ο διορισμός αντιπροσώπων, μετά ή άνευ συνεργασίας ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία θα καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η έκταση της δικαιοδοσίας και γενικά ο τρόπος της συνεργασίας με αυτούς. 1.7. Η παροχή υπηρεσιών Ασφαλιστικού Πράκτορα ήτοι διανομή ασφαλιστικών προϊόντων στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 1.8. Η µε οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, ειδικότερα η εκμίσθωση, διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Η ανέγερση και αγοραπωλησία ακινήτων. 1.9. Η κατασκευή και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων (parking), συνεργείων και πλυντηρίων αυτοκινήτων καθώς και πρατηρίων καυσίμων. 1.10. Η εμπορία και η µε οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής. 1.11. Οι υπηρεσίες πλυσίματος, γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες. 1.12. Οι υπηρεσίες χώρων στάθμευσης, υπηρεσίες παρακολούθησης χώρων και συλλογής τελών, με σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων, υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων και υπηρεσίες χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών 1.13. Το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, αρωμάτων και κολονιών, λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά π.δ.κ.α., λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών και για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών καθώς και ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α., λιανικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων, που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή. 1.14. Το λιανικό εμπόριο ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κεριών, κηρωμένων φιτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών. 1.15. Το λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους και πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους 1.16. Το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου και λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 1.17. Το χονδρικό εμπόριο αρωμάτων, καλλυντικών και κολονιών, λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά π.δ.κ.α., παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών και για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών και ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος (συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α. 1.18. Το Χονδρικό εμπόριο σαπουνιού για προσωπική υγιεινή και εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή 1.19. Το Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων και ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους. 1.20. Χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών κεριών και ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κεριών, κηρωμένων φιτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών. 2. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί : 2.1. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ιδίων ή παρεμφερών σκοπών, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, µε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 2.2. Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή κοινοπραξίες του εσωτερικού ή εξωτερικού, µε οποιοδήποτε τρόπο, ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 2.3. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία ή εργαστήρια οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 2.4. Να ασκεί οποιαδήποτε συναφή επιχείρηση προς επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών της. 2.5. Να ενεργεί για ίδιο λογαριασμό ή ως αντιπρόσωπος άλλων οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών. και να αντιπροσωπεύει ξένους οίκους, ως εμπορικός αντιπρόσωπος εισαγωγών, ειδών και υπηρεσιών συναφών προς τα ανωτέρω. 2.6. Να παραχωρεί προσημείωση ή υποθήκη επί ακινήτων της. 2.7. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και να παρέχει κάθε είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση