Βρέθηκαν 121 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Δ. ΣΑΤΟΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802258438
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173129801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D.V.M. PACKAGING SOLUTIONS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801690750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161572201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801563306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159199401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DIGITER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801407045
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156149401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ SUN-DIAS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996981959
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156022701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μ.ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801385221
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155673301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΣΠΑΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801373916
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155429801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 111495770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149789501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

THE STEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801088761
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148809201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΕΛΜΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801055938
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148013301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση