ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΕΝΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΛΟΦΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 0 , ΑΘΗΝΑ, 11471

ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΕΝΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


ΛΟΦΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 0 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801388733
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155754201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-07-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-07-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΕΝΤΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΟΦΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΟΥ 0
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρίας είναι η μίσθωση, καθώς και η εκμετάλλευση και λειτουργία ενός αναψυκτηρίου κείμενου στο διατηρητέο χώρο με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, α, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, Α κυλικείο που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του λόφου του Λυκαβηττού του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής), επιφάνειας 50,00 τμ, με το διακριτικό τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΕΝΤΑ», με ορισθείσα χρήση του μισθίου αποκλειστικά τη λειτουργία καφετέριας – αναψυκτηρίου, απαγορευόμενης ρητώς κάθε μεταβολής της χρήσης αυτού. Η παροχή υπηρεσιών εστίασης με αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του ως άνω αναψυκτηρίου – κυλικείου. Η διενέργεια κάθε αναγκαίας υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας, συνδεόμενης άμεσα ή έμμεσα με τους ανωτέρω σκοπούς της εταιρίας και την εκπλήρωσή τους. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρία δύναται να αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των εταίρων της και των συνεργατών τους, οι οποίοι δύναται να δρουν συμβουλευτικά προς τους διαχειριστές της εταιρείας. Επίσης, προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 1. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο, 2. Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελληνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, 3. Να συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου, 4. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή επαγγελματικά εργαστήρια ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός της Ελλάδος. 5. Να προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που κρίνεται άμεσα ή έμμεσα απαραίτητη για την υλοποίηση του σκοπού της και την προώθηση των δραστηριοτήτων της, ακόμη και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση