Βρέθηκαν 123 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CALDE CASTRO Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801774320
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163081001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΗΡΑΣ ΓΕΥΣΕΙΣ EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801774318
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163080901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLACK LION Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801596362
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159816501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MC CAFE FEMINA Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801529061
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158571301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NATIONWIDE CLEANING AND MAINTENANCE ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801506871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158163601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Μυγιάκης Δ. – Τοπανέλλης Σ. Ομόρρυθμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801500203
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158049401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MI LUGAR Ετερόρρυθμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801266300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153063201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση