Βρέθηκαν 105 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Twins Coffee and Pastry Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802421603
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176055801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DALI THE DOG Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802416734
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175969501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PBK Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802184691
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171664501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802163289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171237201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α. & ΚΕΦΑΛΑ ΑΙΚ. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802139947
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170756801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Α. & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802050627
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168930301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801716223
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162063001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801923783
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166004901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAFFEIN SPOT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801778540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163158801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση