ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 58 , ΑΘΗΝΑ, 15773

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 58 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 106691750
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118963201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-05-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-08-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

GLASSES TIMBERWOLF

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 58
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 'Η ΑΛΛΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση