Κ/Ξ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΒΑΛΕΤΤΑ 9 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15771

Κ/Ξ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. - PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ


ΒΑΛΕΤΤΑ 9 , ΖΩΓΡΑΦΟΥ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ. 996826738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156015101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-08-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-08-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ESIA for a new Fishing Port at Velika Plaza (Ulcinj) J/V

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΛΕΤΤΑ 9
  Πόλη:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο αποκλειστικός στόχος της Κοινοπραξίας είναι να αναλάβει και να εκτελέσει το έργο “Environmental Consulting firm for the preparation of Environmental and Social Impact Assessment for a new Fishing Port at Velika Plaza (Ulcinj)” στο πλαίσιο του Δεύτερου Προγράμματος Θεσμικής Ανάπτυξης και Αγροτικής Ενδυνάμωσης του Μαυροβουνίου (MIDAS 2), σε συνέχεια της πρόσκλησης για προσφορές του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Rimski trg 46, 8111 Ποντγκόριτσα (εφεξής καλούμενου ως “Πελάτης”). Τα μέρη της Κοινοπραξίας είναι από κοινού και εξολοκλήρου υπεύθυνα ως προς τον Πελάτη για την απόδοση των υποχρεώσεων που ορίζονται στην συγκεκριμένη σύμβαση.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση