ΓΙΑΜΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 224 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17672

ΓΙΑΜΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 224 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801422560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156481101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-10-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-10-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΙΑΜΙ
YIAMI

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 224
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: • Η Ίδρυση και λειτουργία θερμοκηπιακής μονάδας με χρήση υδροπονίας (Αποκλειστικά Γεωργικού Σκοπού. Παραγωγή και πώληση γεωργικών προϊόντων). • Η καλλιέργεια φρούτων, λαχανικών, κηπευτικών και λοιπών φυτών θερμοκηπίου με την μέθοδο της υδροπονίας. • Η Ηλεκτροπαραγωγή με καύση Φυσικού Αερίου CNG (παραγωγή και πώληση Ηλεκτρικού Ρεύματος). • Κάθε άλλη συναφή με τις ανωτέρω δραστηριότητες. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος, να διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές και συναλλαγές με τρίτες χώρες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση