Βρέθηκαν 9 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΛΕΝΑ GARDEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802133365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170621201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΙΑΜΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801422560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156481101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SALT ENERGY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801260288
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152926901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ PROTONIUM ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996826333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152764901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800999546
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146651401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998571259
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7455101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1ΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Κοινωνικοί Συνετ/σμοί Περιορ. Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)
Α.Φ.Μ 998926886
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8360901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση