ΤΣΑΜΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 212 , ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, 16122

ΤΣΑΜΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 212 , ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801427566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156591201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-10-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-10-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΤΣΑΜΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΚΕ
TSAMPIS CHARALAMPOS P.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 212
  Πόλη:
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

1.Υπηρεσίες Γραφείων κηδειών και οι σχετικές με αυτό υπηρεσίες 2.Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό 3. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν) με οδηγό ιδιοκτήτη 4.Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν) με οδηγό μη ιδιοκτήτη 5.Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων , πολύ δεν προορίζονται για κατοίκηση 6.Υπηρεσίες Ταφής Νεκρών 7.Υπηρεσίες μεταφοράς νεκρών 8.Υπηρεσίες ταρίχευσης νεκρών 9.Υπηρεσίες συνοδείας νεκρών (μεταφοράς φέρετρου και στεφάνων ανθέων) 10. Εμπόριο φέρετρων Για την επίτευξη των ανωτέρω αναφερόμενων σκοπών η εταιρεία δύναται : Α)Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε νομικής μορφής επιχειρήσεις με όμοιο ή συναφές αντικείμενο εργασιών , οι οποίες είτε υπάρχουν είτε πρόκειται να συσταθούν . Β)Να συνεργάζεται παντοιοτρόπως με οποιοδήποτε φυσικό ή Νομικό πρόσωπο είτε αυτό βρίσκεται εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είτε εκτός των ορίων αυτών. Γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ημεδαπή ή Αλλοδαπή . Δ)Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση , ημεδαπή ή αλλοδαπή , έχουσα όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση