Βρέθηκαν 41 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 068899224
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171124601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802133316
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170620301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112917170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168499901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137618738
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169066701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KS TRAVEL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801816990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163900401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.Σ.ΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801713325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162001601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801544629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158855901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801395816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155900401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση