Βρέθηκαν 37 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KS TRAVEL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801816990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163900401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.Σ.ΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801713325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162001601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SENS CREATION Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801423113
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156488801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801395816
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155900401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-08-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FINE FOOD AND SERVICES Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801339449
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154710101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801178940
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150937501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση