ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΑΜΟΥ 14 , ΑΘΗΝΑ, 17342

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΣΑΜΟΥ 14 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 163951776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157528401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-12-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-12-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΑΜΟΥ 14
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Δ.Κ.Α.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση