Βρέθηκαν 72 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SUNNY SIDE UP ATHENS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802223149
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172447401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN SWITZ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800884270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143951501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HEALTH CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801902437
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165476501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 167258868
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163328201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOVO KTM ENERGY Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801754461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162719801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATHENS MEDICA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801603566
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159959138000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΠΑΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801554948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159045101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΜΕΩΝΗ ΒΟΥΓΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137666379
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157725701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 163951776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157528401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση