ΠΡΩΤΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 3 , ΑΘΗΝΑ, 10563

ΠΡΩΤΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999986440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4672001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-12-2020
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 30-12-2020
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ARXAN

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΘΗΝΑΙΔΟΣ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 4 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας θα είναι η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού υφασμάτων, ειδών ενδύσεως, ετοίμων ενδυμάτων και ειδών οικιακού εξοπλισμού εξ υφασμάτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση