Βρέθηκαν 22 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΡΩΤΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 999986440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4672001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΞΕΝΑΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045909692
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151258201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BALLAS PROMOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801034470
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147473001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

B-SOFT SHOES ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800754008
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139662401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800536607
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128231501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 023589576
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 96001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-08-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052197011
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126545201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Prime Agencies Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800330617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116497001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-06-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση