ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΠΙΔΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15234

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΠΙΔΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 148668110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137736501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-12-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-02-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MARJO EYEWEAR

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 7
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46431407 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΣ, ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ Κύρια
32121300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ· ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
32504000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ, ΦΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46431413 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46481008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47778204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΔΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Η ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47788308 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΜΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΠΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΓΥΑΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47788309 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ, ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΩΝ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα

Σύνδεση