Ε. ΜΕΡΙΚΟΣ PRINTING SERVICES Ι.Κ.Ε.

ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ Ζ 43 , ΠΑΠΑΓΟΣ, 15669

Ε. ΜΕΡΙΚΟΣ PRINTING SERVICES Ι.Κ.Ε.


ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ Ζ 43 , ΠΑΠΑΓΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801563804
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159208701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-04-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-04-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PRINT-ME

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ Ζ 43
  Πόλη:
ΠΑΠΑΓΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΠΑΓΟΥ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) η έκδοση, κυκλοφορία και εκμετάλλευση εφημερίδων και περιοδικών, μηνιαίας ή εβδομαδιαίας κυκλοφορίας, βιβλίων και άλλων εντύπων γενικώς, 2) η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων εκδόσεως, εκτυπώσεως και βιβλιοδεσίας εντύπων της Εταιρείας ή τρίτων, 3) η προεκτύπωση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και γενικά κάθε εντύπου, 4) η παραγωγή όλων των ενδιάμεσων εργασιών της εκτύπωσης, όπως η φωτοσύνθεση, η σύνθεση, η παραγωγή τσίγκων εκτύπωσης και γενικά όλων εκείνων των εργασιών που απαιτούνται για την συντέλεση της εκτύπωσης, 5) η αντιπροσώπευση Ελληνικών και ξένων οίκων που παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα γραφικών τεχνών, βιβλιοδεσίας και λιθογραφικών εργασιών και η πώληση αυτών, 6) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την παραγωγή, έκδοση, εκτύπωση, διανομή, δημιουργία και βιβλιοδεσία βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και γενικά κάθε εντύπου, με χρήση εφαρμογών αντίστοιχης νέας τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας, ανάπτυξης, υποστήριξης, παραγωγής και διάθεσης διαφημιστικού υλικού και χώρου, ιστοσελίδων και λοιπών μέσων, ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) και διαδικτύου γενικώς, 7) η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία χάρτου, εκτυπωτών και λοιπών συναφών προϊόντων ή εμπορευμάτων, 8) η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και προώθησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για α) την έκδοση, κυκλοφορία και εκμετάλλευση εφημερίδων και περιοδικών, μηνιαίας ή εβδομαδιαίας κυκλοφορίας, βιβλίων και άλλων εντύπων γενικώς, β) την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εγκαταστάσεων εκδόσεως, εκτυπώσεως και βιβλιοδεσίας εντύπων, γ) την προεκτύπωση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και γενικά κάθε εντύπου, δ) την παραγωγή όλων των ενδιάμεσων εργασιών της εκτύπωσης, όπως η φωτοσύνθεση, η σύνθεση, η παραγωγή τσίγκων εκτύπωσης και γενικά όλων εκείνων των εργασιών που απαιτούνται για την συντέλεση της εκτύπωσης, ε) τη μεταφορά και διακίνηση προς κέντρα διανομής τύπου και εκδοτικούς οίκους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση