Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PRINT & PRESS SINGLE MEMBER P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801962213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167123401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-11-2022
  • ACTIVE 

EUROSTART CONSULTING IDIOTIKI KEFALAIOUCHIKI ETAIRIA


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801785542
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163285101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ACTIVE 

GREEK PUBLICATIONS SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801748720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162624101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-02-2022
  • ACTIVE 

ELLA HOTELS AND RESORTS SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801679432
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161357601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-11-2021
  • ACTIVE 

E. MERIKOS PRINTING SERVICES P.C.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801563804
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159208701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2021
  • ACTIVE 

FORWARD MEDIA PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801432933
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156716901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2020
  • ACTIVE 

LIDA VARVERI TOU DIMOSTHENI


Νομική Μορφή SOLE PROPR/SHIP
Α.Φ.Μ 154080981
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150124301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2019
  • ACTIVE 

LK SMART SOLUTIONS Single Member Private Company


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 800903645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144561101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2017
  • ACTIVE 

EKDOTIKI VORION PROASTION SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PCC
Α.Φ.Μ 800841699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142701901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-2017
  • ACTIVE 

MEDIA OF COMMUNICATION AND INFORMATION SOCIETY ANONYME


Νομική Μορφή SINGLE MEMBER PRIVATE S.A.
Α.Φ.Μ 800756131
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139747001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-08-2016
  • UNDER LIQUIDATION 

Σύνδεση