ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ - Ε. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 1 ΚΑΙ ΛΑΡΔΗ 4 , ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, 13561

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ - Ε. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.


ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 1 ΚΑΙ ΛΑΡΔΗ 4 , ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996830094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159262001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 23-04-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-04-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 1 ΚΑΙ ΛΑΡΔΗ 4
  Πόλη:
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης κοινοπραξίας είναι η Εργασίες καθαρισμού τμημάτων των ρεμάτων στο νησί της Νάξου. Τα μέλη της Κοινοπραξίας είναι υποχρεωμένα να προσκομίζουν στη διαχειρίστρια τις Κοινοπραξίας τις βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή όποια άλλη σχετική βεβαίωση τυχόν απαιτηθεί. Το έργο στο σύνολό του ή μέρος αυτού δύναται να ανατίθεται υπεργολαβικά στις Εταιρείες μέλη της Κοινοπραξίας ή σε τρίτους.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση