Βρέθηκαν 83 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054804253
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173363001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

myMarine Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802117746
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170304701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΑΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 147006742
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169955101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 146352769
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168641301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801602465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159935101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ - Ε. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996830094
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159262001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΟΥΝΤΑΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 058830110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157787401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ATTICA HYGIENE SERVICE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801432400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156700401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GNOTHICON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801368390
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155307501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση