Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 42 , ΠΑΙΑΝΙΑ, 19002

Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ


ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 42 , ΠΑΙΑΝΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 084254354
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2995701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-08-1998
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-08-1998
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PLATON BUS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 42
  Πόλη:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3. ΣΚΟΠΟΣ 1. Η λειτουργία σχολής αθλημάτων σε ίδιες εγκαταστάσεις ή τρίτων , με ίδιο προσωπικό ή με συνεργασία τρίτων εξειδικευμένων αθλητικών δραστηριοτήτων. 2. Η συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες ή η ίδρυση νέων εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 3. Η ίδρυση , μίσθωση ,εκμίσθωση , και η με κάθε τρόπο εκμετάλλευση αθλητικών εκπαιδευτικών γηπέδων ή άλλων χώρων εκπαίδευσης και άθλησης ιδίων ή τρίτων . 4. Η διοργάνωση, διαχείριση ,προβολή και εκμετάλλευση αθλητικών εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών, ακόμη και κατ’ εντολή τρίτων. 5. Η οργάνωση, εκμετάλλευση, σχεδιασμός και λειτουργία σεμιναριακών και εκπαιδευτικών θεματικών κύκλων παντός εκπαιδευτικού αντικειμένου, ορισμένης ή αόριστης διάρκειας, ακόμη και ύστερα από ανάθεση από τρίτους. 6. Η κάθε μορφής και τρόπου συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προώθηση των παραπάνω σκοπών. 7. Άλλες υπηρεσίες ειδικού σκοπού τακτικής οδικής μεταφοράς επιβατών (49.39.13) 8. Υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (49.39.12.03) 9. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν) με οδηγό μη ιδιοκτήτη (49.39.31.02) 10. Υπηρεσίες έκτακτων υπεραστικών μεταφορών με λεωφορεία με οδηγό μη ιδιοκτήτη (49.39.34.02) 11. Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών επιβατών Π.Δ.Κ.Α. (49.39.39) 12. Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς επιβατών με περιήγηση σε αξιοθέατα (49.39.32) 13. Υπηρεσίες γραφείο διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (79.12.11) 14. Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών (79.90.10) 15. Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (79.11.23) 16. Υπηρεσίες Παιδότοπου (932919050) 17. Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε παιδιά εκτός από παιδιά με αναπηρία (88911100) 18. Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών (88911300) 19. Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες Π.Δ.Κ.Α. στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή στις εγκαταστάσεις τρίτων (93291900) 20. Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό ( 77.11.10.01)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση