Βρέθηκαν 42 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ECO LUX TOURISM DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802224503
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172474501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 068899224
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171124601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 112917170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168499901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΟΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801912302
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165665701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ.Σ.ΤΖΙΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801713325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162001601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801563306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159199401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

URBANISTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801147071
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150180001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση