ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ 27 ΧΛΜ , ΑΦΙΔΝΕΣ, 19014

ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.


ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ 27 ΧΛΜ , ΑΦΙΔΝΕΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801606323
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160011801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-07-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-07-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΙΙ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ 27 ΧΛΜ
  Πόλη:
ΑΦΙΔΝΕΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

Σκοπός Επιχείρησης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ), ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση