Βρέθηκαν 665 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

MSG R-E ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802334810
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174532101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999325913
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5634601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LANESRA HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802292051
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173764801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΜΑΥΡΟΣ - Β. ΜΑΥΡΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802285268
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173634201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SLRE Hellenic Development ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802265847
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173271501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DRIX GROUP DEVELOPMENT AND INVESTMENTS LTD - GREEK BRANCH


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 996542190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173115901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A AND A NORTH ESTATE Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802255958
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173082001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HORIZON GATE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802238292
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172746401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Proxima Centauri Ε.Π.Ε


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 802221377
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172411001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση