Βρέθηκαν 496 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TRINITY PROPERTY MANAGEMENT Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802033680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168566201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALFA 8 DEVELOPMENT ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 996611205
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167870001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORPUS CONSULTANCY FIRM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801932699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166470101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ONE-INFORMATION MANAGEMENT CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801931802
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166453301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TETRO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801920037
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165820001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GH XENIA MIDCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801917672
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165771001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POSEIDON REAL ESTATE IV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801912560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165669101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MJR SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 801894629
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165330801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EUSIF ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801888360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165222801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση